Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 18 березня розглянув проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, № 2782, поданий народними депутатами Д.Гетманцевим, О.Ковальчуком, О.Совою та А.Колісник.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою приведення понятійного апарату Бюджетного кодексу України у відповідність до чинної системи органів державної влади, а саме змін у системі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну митну та державну податкову політику, у зв’язку з розмежуванням функцій Державної фіскальної служби України  та створенням Державної митної служби України і Державної податкової служби України.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу, відповідно до яких слова «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку передбачається замінити словами «податкові органи» (зміни до частин дев’ятої, десятої, одинадцятої і тринадцятої статті 17, частини другої статті 50 і частини другої статті 64 Кодексу) та «митні органи» (зміни до пункту 38 частини другої статті 29 Кодексу) у відповідному відмінку.

Законопроект є похідним від прийнятого Верховною Радою України Закону України від 14.01.2020 р. № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», яким серед іншого у низці законодавчих актів України здійснено заміну терміну «органи доходів і зборів» термінами «митні органи» чи «податкові органи» залежно від контексту.

Законодавчому врегулюванню даного питання передували ряд рішень Уряду. Насамперед, йдеться про Постанову Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1200 (із змінами) «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України», якою утворено ДПС та Держмитслужбу, реорганізувавши ДФС шляхом поділу, а також установлено, що:

– ДПС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– Держмислужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства;

– ДПС та Держмислужба є правонаступниками майна, прав та обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності;

– ДФС продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення ДПС, Держмитслужби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України;

– підрозділи податкової міліції у складі ДФС продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення вищезгаданого центрального органу виконавчої влади.

При цьому, положення про ДПС та про Держмитслужбу затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227 (із змінами) «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України».

Варто звернути увагу, що у положеннях Кодексу, до яких передбачені законопроектом зміни, спочатку (у первинній редакції) застосовувалися терміни «податкові органи» («органи державної податкової служби») і «митні органи» у відповідному відмінку і числі, які були замінені терміном «органи доходів і зборів» згідно із Законом України від 16.05.2013 р. № 242-VII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із створенням органів доходів і зборів». На той час зазначене було пов’язано з утворенням Міністерства доходів і зборів України шляхом реорганізації ДПС та Держмитслужби (згідно з указами Президента України від 24.12.2012 р. № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» і від 18.03.2013 р. № 141 «Про Міністерство доходів і зборів України»), а пізніше утворенням ДФС, реорганізувавши таке Міністерство шляхом перетворення (згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 160 «Про утворення Державної фіскальної служби» і № 236 «Про Державну фіскальну службу України»).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту зазначає, що розглянувши законопроект, не заперечує щодо запропонованих змін, враховуючи, зокрема, й те, що аналогічні зміни до низки законодавчих актів вже внесено Законом України від 14.01.2020 р. № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

Міністерство фінансів України у своєму висновку до законопроекту зазначає, що реалізація законопроекту не впливає на показники бюджетів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету, та не має зауважень щодо розгляду законопроекту.

На час розгляду законопроекту до Комітету не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України з Європейським Союзом (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції).

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

06 червня 2020 14:02
06 червня 2020 08:00
05 червня 2020 19:10
05 червня 2020 16:30
05 червня 2020 15:16
05 червня 2020 13:57
05 червня 2020 12:35
05 червня 2020 12:25
05 червня 2020 12:03
05 червня 2020 10:04